طراحی و اجرا ماکت عاشورا و وقایع پس از آن

طرح ماکت عاشورا و حوادث پس از آن که به همت خواهران قدمگاه کربکند که همزمان با اجرای روضه، وقایع را با نشان دادن ماکت روشن تر میکنند.در اینجا جا دارد از طرح ابتکاری آنها کمال تشکر را داشته باشم...

/ 2 نظر / 49 بازدید
حسین معینی عموباقر

سلام دست شما درد نکن. خسته نباشید التماس دعا . درضمن حاج آقا جعفریان عالی می باشد. (خوشحال)