دسته عزاداری در ماه صفر از کربکند به سمت امام زاده

هر ساله از محله کربکند یک روز قبل 28 صفر دسته عزاداری از کربکند به سمت امام زاده ابراهیم حرکت میکند ، کربکند در این روز فقط دسته عزاداری دارد ، در زیر گزارش تصویری از این مراسم پرشکوه را مشاهده میکنید (برای مشاهده سال های قبل از این مراسم به آرشیو وبگاه مراجعه کنید) :

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

دسته عزاداری 28 صفر

منبع : وبگاه رسمی کربکند

/ 0 نظر / 51 بازدید