تصاویری از مسجد مطلب... (سری 1)

با آغاز پروزه پهن کردن خیابان شهید مطلبی کربکند تمامی منازل که در خیابان قرار گرفته بود را تخریب کردند مسجد مطلب نیز که چندین سال یکی از مساجد کربکند به شمار می رفت نیز از این امر مستثنی نشد و همراه با منازل مورد تخریب قرار گرفت...در ضمن مسجد جدید مطلب در کنار همان مسجد به صورت کاملا با شکوهتر در حال تکمیل ساخت مراحل پایانی خود است...

/ 0 نظر / 6 بازدید