سایت شهدا کربکند

1- مضاف و موصوف همیشه " ی " میگردد . مثال :

درِ باغ ---> دری باغ

گل قشنگ ---> گلی قشنگ

آدم خوب ---> آدمی خُب


2- " د " ما قبل ساکن تبدیل به " ت " میشود .مثال :

پراید ---> پرایت

آرد ---> آرت

 

به ادامه مطلب بروید... 


1- مضاف و موصوف همیشه " ی " میگردد . مثال :

درِ باغ ---> دری باغ

گل قشنگ ---> گلی قشنگ

آدم خوب ---> آدمی خُب


2- " د " ما قبل ساکن تبدیل به " ت " میشود .مثال :

پراید ---> پرایت

آرد ---> آرت


3- " و " ساکن آخر کلمه به " ب " قلب می شود .مثال :

گاو ---> گاب


4- اصولآ در هر کجا که کسره قشنگ باشد فتحه بکار می رود و در هر کجا که فتحه کلمه را زیبا می کند کسره بکار می رود .مثال :

مثال برای فتحه :

اَز ---> اِز

قفَس ---> قفِس

اَزَش ---> اِزِش

بِزَن ---> بِزِن

مثال برای کسره

اِمروز ---> اَمروز

حِیفِ ---> حَیفِس


5- صداء " ا " جایگاهی نداشته وبه " او " تبدیل می شود .مثال :

شما ---> شوما

کجا ---> کوجا

خوبه ---> خوبِس

چادر ---> چادور ---> چادِر


6- حرف " و " در قالب حرف ربطی به " آ " تبدیل می شود .مثال :

من و تو و حسن ---> منا تو آ حسن


اصولآ خود " آ " به عنوان یک حرف ربط به کار می رود .مثال :

من هسَم , آ بابامم هسَن .


در ضمن حرف " آ " به معنی " به علاوه ( + ) " هم به کار می رود .مثال :

3+4+5 ---> 3+4 آ 5


7- حرف " ه " در لهجه اصفهانی به نوعی نابود شده است .مثال :

بچه ها ---> بِچا

گربه ها ---> گُربا

می جهد ---> می جِد


" ه " در آخر کلمات فعل به " د " ساکن بدل میشود .

بِره ---> بِردِ

بشه ---> بِشِد


" ه " به " ی " تبدیل میشود.مثال :

بهتر ---> بیتَرِس

گربه ---> گربیِه


" ه " به " و " بدل می شود .مثال :

می آئیم ---> ما وَم می یَیم

" ه " به " ش " تبدیل میشود .مثال :

بهش می گم ---> بِشِش می گم


نکته : به غیر از اول شخص مفرد ؛ حروف " خوا " به " خ " تبدیل می شود .مثال :

می خوای ---> می خَی


8- در برخی از افعال حرف " ی " به " اوی " تبدیل می شود .مثال :

می گی ---> می گوی9- حرف اول کلمه " ب " یا " ن " باشد و حرف سوم " ی " باشد یک " ی " بعد از " ب " یا " ن " اضافه می شود .مثال :

بگیر ---> بیگیر

بشین ---> بیشین

بریز ---> بیریز

ببین ---> بیبین


10- حرف " س " در آخر لغات .مثال :

چه خبر ؟؟ ---> چه خبِرِس ؟

بسه ---> بسِس11- نکته جالب دیگر در مورد کلمه " پس " است که اغلب " س " آن حذف می شود .مثال :

کجایین پس ؟ ---> کو جاین پَ ؟

پس تو کجایی ؟ ---> پَ تو کوجای ؟" و " ما قبل " ی " به " ف " تبدیل می شود .مثال :

دیوار ---> دیفالتبصره : در لهجه های
Super Esf اصولآ " د " به " ز " تبدیل می شود .مثال :

گنبد ---> گنبِز12- " ی " در آخر کلمات حذف می شود .مثال :

چیز های زیادی هست ---> چیزا زیادی هست

بچه های اون محله ---> بِچا اون محله

آدمای این دوره زمونه ---> آدِما این دوره زِمونه13- د+فعل+د .مثال :

دِ بیا دِ

دِ برو دِ

دِ جَل باش دِچند اصطلاح اصفهانی

1- آیا عالم به معنای معلوم نیست ---> آیا عالم بیاد یعنی معلوم نیست بیاد2- " آیدی داره " به معنای معنای جالب ---> آیدی دارده ایشون دارن به ما اینا را می گن3- جَخ به معنای " تازه " ---> من جَخ رسیدم (( که در بعضی موارد با هم بکار می رود ---> من جَخ تازه رسیدم ))4- کلمه سیزده که سینزَ تلفظ می شود و نوزده که نونزَ و دوازده که دوازَ خوانده می شود .5- فعل زیبای اِسِدم که می شود گفت کلمه " گرفتم " را داغون کرده و صرف آن به شرح زیر است :

اِسِدم - اِسِدی - اِسِد -اِسِدیم - اِسِدید - اِسِدند6- فعل بِگم از جمله فعلهایی است که کسره حرف اول آن به " و " بدل شده و از استثنائاست .مثال :

بِگو ---> بوگو

بِگم ---> بوگَم7- " جل باش " به معنای " عجله کن " که (ع) و (ه) اول و آخر کلمه از بین رفته است .8- در اکثر موارد " ژ " به " ج " تبدیل می شود .

مثال :

ماساژ ---> ماساج

پاساژ ---> پاساج9- در بعضی مواقع صورت کلی کلمه و حروف دگرگون می شود .مثال :

جوجه ---> چوری

کلاغ ---> غِلاغ

مغازه ---> دوکون


10- اصطلاح " در ار پیش کن " به جای " در را ببند "

و در پایان از تمام اصفهانی های محترم عذر می خواهیم .

 

منبع  :  نا مشخصتاريخ : جمعه ۱۳٩٠/٢/٩ | ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : رضا معینی | نظرات ()
.: Created By Reza Moeini-OMIGO :.