سایت شهدا کربکند
تاريخ : | | نویسنده : مدیر

 از بناهای عهد صفوی- قاجار در شهر دستگرد مسجد جامع و حمام دستگرد را می توان نام برد . مسجد جامع دستگرد نیز به صورت 2 ایوانی با شبستانی کوچک در ضلع غربی خود می باشد .

 این بنا نیز در دهه های اخیر مورد دخل و تصرف و ساخت و سازهای جدید قرار گرفته است .محراب مسجد درایوان جنوبی قراردارد.

 درضلع غربی بنا شبستانی زیبا به صورت طاق و چشمه بر ستونهای سنگی با مساحتی در حدود 200 متر بنا شده است و درسالهای اخیر فضایی جدید به ان اضافه گردیده است.گرچه سردر و هشتی ورودی بنا کاشی کاری شده ولی شکل ظاهری خود را حفظ کرده است .

برگرفته از سایت فرمانداری برخوار.: Created By Reza Moeini-OMIGO :.