سایت شهدا کربکند
تاريخ : | | نویسنده : مدیر

 

توئیتر،فیس بوک و جنگ نرم

باتفنگش نتوانسته شکارم بکند

رفته با مطرب و اینترنت وسازآمده است

 

ناوگانش نتوانسته مهارم بکند

رفته با لُعبتک؟ چشم نواز آمده است

 

بمب وموشک نتوانسته بترسانندم

فیس بوک و توییتر شایعه ساز آمده است

 

شیمیایی زد ومن باز عقب ننشستم

با کراک و هروئین تاخت و تاز آمده است

 

چون لگن شد اثر ناو هواپیمابر

پخش مه پاره زمه واره به ناز آمده است

 

بس که از نغمه قرآن و دعا می ترسد

با رپ و عربده و تپ تپ جاز آمده است

 

فتنه هایش به بصیرت همه خنثی کردم

رفته با ساحر و با شعبده بازآمده است

 

ایسم ها شرقی وغربی همه رسوا گشتند

فرقه پردازی وعرفان مجازآمده است

 

من جوانم چوعلی اکبری الگوی من است

مشق و تدبیرم از او روح نواز آمده است

 

گر بحقیم، ازانبوه عدوباکی نیست

مرگ خونین وسعادت به ترازآمده است

 

من به یک ضربه کنم، چاره ی مکر دشمن

مبطل منکر و فحشاء نماز آمده است

 

دشمنی کو به دوصدحیله ز در بیرون شد

گرکه غفلت کنی از پنجره باز آمده است

 

جز دو روزی دگر از دولت او باقی نیست

استقامت کنی آن محرم راز آمده است

 

بینم آنروز شودبمب ومسلسل خاموش

بانگ «مَن مهدی ام» ازسوی حجاز آمده است

 

بنگر، چشم جهان رو به حقیقت واشد

موج اسلام محمد به فراز آمده است

 

شعر از سردار محمدرضا نقدی-به نقل از وبلاگ نیوز

http://cyberbasirat.ir.: Created By Reza Moeini-OMIGO :.